CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 25 - DẪN LUCKYDRAW

10:24 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH (phần 25)
DẪN LUCKYDRAW

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 22 - Bạn có bao giờ bị khách hàng khiển trách, thậm chí to tiếng với bạn chưa?

10:18 PM 01/04/2020

Bạn có bao giờ bị khách hàng khiển trách, thậm chí to tiếng với bạn chưa?

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 17 - Giữ Giọng

10:18 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH (phần 17)

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 14 - Luyện Giọng

10:18 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH (phần 14)
LUYỆN GIỌNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 5 - NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH

10:18 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 2 - MC HOMESHOPPING

10:18 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM SỰ KIỆN (phần 2)
MC HOMESHOPPING

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Phần 1 - MC Nhập Vai Người Bán Hàng

10:17 PM 01/04/2020

NHỮNG YẾU TỐ MC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH (phần 1)

CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM MC

Thời của diễn viên hài chạy show nghề MC

04:05 PM 19/02/2017

Không chỉ sở hữu khả năng tấu hài duyên dáng, Hoài Linh, Xuân Bắc, Trấn Thành hay Đại Nghĩa còn tạo được dấu ấn với công chúng khi thử sức nghề dẫn chương trình.

Facebook